HKanime 粵語悸動音樂台 - HKani.me

HKanime 粵語悸動音樂台 - HKani.me介紹

HKanime粵語悸動音樂台
是係一個24H音樂電台網站,專門放送粵語同人填詞翻唱音樂,你可以透過點播系統點出喜愛的音樂!

點播專頁: https://song.hkanime.com/